Szanowni Państwo!

informujemy, iż Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie zgodnie z art. 156 ust.1 pkt.11 a i b Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2021 poz.159, ze zm.) ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

W terminie od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r. w tut Ośrodku prowadzony będzie nabór na szkolenia dla:

  1. kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego;
  2. dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
  3. dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  4. dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, która będzie sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi , na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  5. dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Liczba miejsc ograniczona, przyjęcie do grupy szkoleniowej uzależnione będzie od kolejności zgłoszeń.