Adopcja krok po kroku

I. PRZYGOTOWANIA

1.Wstępna ocena  kandydatów obejmuje:

  • poznanie motywacji do adopcji kandydatów i oczekiwań,
  • wywiad przeprowadzony w miejscu zamieszkania,
  • analizę sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów,
  • testy psychologiczne .

2. Przygotowania dla kandydatów do przyposobienia według programu ADOPCJA: WIEM (Wiedza, Intuicja, Empatia, Miłość) zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Decyzja Nr 2/2012/RA) 

Pierwsza część spotkań to spotkania indywidulane z psychologiem i pedagogiem, podczas których kandydaci pracują m.in.nad:

 

  • funkcjonowaniem ich związku małżeńskiego,
  • genogramem i wzorami postaw wyniesionymi z rodzin pochodzenia,
  • przeżywaniem własnej bezdzietności,
  • motywacją do adopcji.

3. Po części indywidualnej odbywają się spotkania grupowe w formie warsztatów, obejmujące zagadnienia istotne dla rodzicielstwa adopcyjnego, ze szczególnym naciskiem na budowanie więzi z dzieckiem. Kandydaci pracują na własnych doświadczeniach, emocjach, przemyśleniach.

4. Końcowa kwalifikacja kandydatów do przysposobienia podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rodzin działającej przy Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie.

 

II. PROCEDURA ADOPCYJNA

Procedura adopcyjna rozpoczyna się w momencie zakwalifikowania kandydatów do przysposobienia. Od tego momentu mogą być oni brani pod uwagę jako potencjalni rodzice adopcyjni.

W momencie gdy kandydaci zostają zakwalifikowani do konkretnego dziecka podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacji Rodziny do Dziecka, podejmowane są następujące kroki:

1. Rozmowa w Ośrodku Adopcyjnym, podczas której kandydaci zostają zapoznani z sytuacją prawną, zdrowotną i rodzinną dziecka.

2. Zorganizowane zostaje pierwsze spotkanie z dzieckiem w miejscu jego aktualnego pobytu.

3. Po podjęciu przez kandydatów ostatecznej decyzji, Ośrodek Adopcyjny pomaga w sporządzeniu stosownych wniosków do sądu, składa je do sądu wraz z wymaganą dokumentacją i stosownym pismem przewodnim.

4. Procedura sądowa jest monitorowana przez pracownika Ośrodka.

5. W chwili przejęcia bezpośredniej opieki nad dzieckiem, Ośrodek Adopcyjny sprawuje nad rodziną opiekę preadopcyjną o przebiegu której informuje sąd.
Jeżeli masz wątpliwości lub pytania zadzwoń 14 622 02 67

Wszystkie rodziny adopcyjne mają możliwość dalszej współpracy z Ośrodkiem i korzystania z naszej oferty.