SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

Informujemy, iż  w kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych jest planowana na październik 2021 r.  Oczekujący i zakwalifikowani do szkolenia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Uprzejmie informujemy, iż  szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze realizowane przez nasz Ośrodek odbędzie się w terminie od 14.09.2021 r. do 30.09.2021 r. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane listownie.