Kadra

Bożena Pikul – Zastępca dyrektora Ośrodka Adopcyjnego TPD, pedagog
Ewa Błaszczak – psycholog
Magdalena Komęza – Wolsza - pedagog
Katarzyna Obal - pracownik administracyjny