Kadra

Bożena Pikul – Zastępca dyrektora Ośrodka Adopcyjnego TPD, pedagog

Ewa Błaszczak – psycholog

Magdalena Komęza – Wolsza - pedagog

Kinga Pater – pedagog

Agnieszka Latocha – pracownik administracyjny

Katarzyna Obal - pracownik administracyjny