Kadra

Bożena Pikul – Zastępca dyrektora Ośrodka Adopcyjnego TPD, pedagog
Krystyna Witek – Wilga – psycholog
Magdalena Komęza – Wolsza – pedagog
Katarzyna Obal – pracownik administracyjny