Od czego zacząć

Jeżeli nosicie się z myślą o adopcji, zadzwońcie i umówcie się na spotkanie, niezależnie od tego, czy jesteście w 100 % pewni swej decyzji, czy na razie stoicie na rozdrożu, wahając się co dalej. Rozmowa w Ośrodku jest pierwszym krokiem. Dlatego zachęcamy aby umówić się na nią telefonicznie, żebyśmy mogli spokojnie  porozmawiać na temat wielu aspektów adopcji. Zasłyszane czy przeczytane opinie, wyczytane gdzieś informacje mogą różnić się od tego, czego możecie dowiedzieć się bezpośrednio od pracowników Ośrodka. Przekonajcie się sami czy adopcja jest  formą rodzicielstwa, która Wam odpowiada.

Jeśli zdecydujecie się rozpocząć przygotowania w naszym Ośrodku Adopcyjnym, kolejnym krokiem będzie złożenie wymaganych dokumentów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i oświadczeniami dostępnymi w siedzibie Ośrodka.

Wykaz dokumentów dla kandydatów do przysposobienia dziecka:

 1. Prośba adresowana do Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie Oddział w Tarnowie o pomoc w adopcji dziecka.
 2. Życiorysy obojga małżonków.
 3. Kserokopie dowodów osobistych (obu stron).
 4. Skrócony odpis aktu małżeństwa,
  • dla osób będących w drugim związku: orzeczenie rozwodu albo akt zgonu pierwszego małżonka
  • dla osób samotnych: skrócony odpis aktu urodzenia.
 5. Zaświadczenie o wysokości zarobków dla obojga małżonków:Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że brak jest przeciwwskazań do adopcji.
  • ostatnie złożone zeznania podatkowe
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu netto z ostatnich trzech miesięcy,
  • prowadzący działalność gospodarczą: wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS) i podatków (Urząd Skarbowy).
  • rolnicy: zaświadczenie o dochodach z Urzędu Gminy,
 6. Zdjęcie małżonków (np. z wakacji, wycieczki).
 7. Oświadczenia dostępne w Ośrodku (lub do pobrania tutaj)
 8. Wypełniona karta zgłoszenia dostępna w Ośrodku (lub do pobrania tutaj)