Uprzejmie informujemy, iż  szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze realizowane przez nasz Ośrodek odbędzie się w terminie od 14.09.2021 r. do 30.09.2021 r. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane listownie.