Informujemy, iż  w kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych jest planowana na październik 2021 r. 

Oczekujący i zakwalifikowani do szkolenia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.