SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Uprzejmie informujemy, że szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze realizowane przez nasz Ośrodek planowane jest pod koniec

2018 roku (listopad/grudzień). Nabór na szkolenie odbędzie się w okresie 01.09.2018 – 31.10.2018r.