SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

Kolejne szkolenie grupowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych rozpocznie się  w dniu 21 września  2017 roku.

Zakwalifikowane pary zostaną poinformowane telefonicznie.