SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

Kolejne szkolenie grupowe kandydatów na rodziców adopcyjnych rozpocznie się  30 maja  2018 roku o godzinie 16.00.

Zakwalifikowane pary zostaną poinformowane telefonicznie.