OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo! informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego Krakowskiego podmiotu prowadzącego Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie, w dniu 07.01.2022 r. tut. Ośrodek będzie...