Kolejne szkolenie grupowe kandydatów na rodziców adopcyjnych rozpocznie się 13 listopada 2019 roku  o godzinie 16.00.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.