SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

Kolejne szkolenie grupowe kandydatów na rodziców adopcyjnych rozpocznie się  5 czerwca 2019 roku  o godzinie 16.00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.