Uprzejmie informujemy, iż nabór na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze realizowane przez nasz Ośrodek został zakończony. 

Organizatorzy pieczy zastępczej zostaną w najbliższym czasie poinformowani o terminie szkolenia.