Uprzejmie informujemy, iż nabór na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze realizowane przez nasz Ośrodek odbędzie się w terminie od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r.

Prosimy organizatorów pieczy zastępczej o zgłaszanie kandydatów w tym terminie.