SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Uprzejmie informujemy, iż nabór na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze realizowane przez nasz Ośrodek odbędzie się w terminie od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. Prosimy organizatorów pieczy zastępczej o zgłaszanie kandydatów w tym terminie....