SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Uprzejmie informujemy, iż nabór na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze realizowane przez nasz Ośrodek został zakończony.  Organizatorzy pieczy zastępczej zostaną w najbliższym czasie poinformowani o terminie szkolenia.    ...